Gelukkig nieuwjaar!

Beste WVL'ers, Happy New Year!

Eerst en vooral willen we jullie een gelukkig Nieuwjaar toewensen met veel geluk, een goede gezondheid en alles wat je maar wensen wil! Ondanks dit erg vreemde jaar, hopen we dat jullie er toch het beste van hebben kunnen maken en zo weinig mogelijk in contact zijn geweest met het vervelende COVID-beestje.

We blikken even terug op ons elfde werkjaar, dat jammer genoeg amper activiteiten bevatte. Onze eerste, en meteen ook laatste activiteit, vond plaats op 22 februari. Die dag herdachten we de 75ste droevige verjaardag van de Lancastercrash in Linkhout. Als bestuur hebben we toen een tandje bijgezet om van deze dag een erg memorabele dag te maken, en ik ben er van overtuigd dat dit voor iedereen het geval was. We mochten familieden ontvangen uit Australië en Engeland, en ook enkele hoogwaardigheidsbekleders uit dezelfde landen waren aanwezig op onze herdenking, alsook enkele Belgische afgevaardigden van het leger. Als top of the bill werd die dag ook ons nieuwe infobord ingehuldigd, een knap staaltje werk van kunstenaar Yep Art uit Paal. Na de herdenking hielden we nog een gezellig samenzijn in OC De Link met een tentoonstelling over de gebeurtenis uiteengezet door Rudy Kenis en een barbecue. We willen iedereen die aanwezig was nog eens via deze manier bedanken. We hopen dat we in het komende werkjaar snel weer aan de slag kunnen en jullie allen weer mogen verwelkomen op één van onze activiteiten.

Activiteiten 2021
Wat 2021 zal brengen, kunnen we uiteraard nog niet zeggen. We zijn voorzichtig positief dat we aan het einde van of na de zomer van 2021 opnieuw op pad kunnen gaan. Momenteel is het voor ons dus nog onmogelijk om al een activiteit vast te leggen, aangezien we de pandemie eerst onder controle moeten krijgen en moeten hopen dat de vaccins snel beschikbaar zijn en hun werk zullen doen. Voor alle info over de activiteiten hou je best onze website in het oog: http://www.warvisitorslinkhout.be .

Lidgeld
Iedereen die in 2020 lid was, dient voor 2021 geen lidgeld te betalen, het lidmaatschap wordt verlengd met een jaar. Vrije giften zijn uiteraard altijd welkom. Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld opnieuw 10 euro. Dit lidgeld dient betaald te worden in de maand januari 2021. Diegene die in januari betaald hebben, krijgen voorrang bij de inschrijvingen op onze uitstappen. Indien een activiteit nog niet vol zit, kan er nadien nog, mits betaling van het lidgeld, ingeschreven worden. Deze activiteiten worden ruim op voorhand aangekondigd en we laten ook op voorhand weten vanaf wanneer u zich kan inschrijven. Vanaf dat moment geldt het ‘first come, first serve’ principe. Zit de activiteit vol, dan kom je op een wachtlijst. Indien de activiteit niet binnen de 10 dagen is betaald, verliest deze persoon zijn of haar plaats en krijgt de volgende op de wachtlijst de kans zich in te schrijven. U mag uw lidgeld storten op ons rekeningnummer BE73 7310 4459 9460 met vermelding van uw naam en 'lid WVL 2021'. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen geen lidgeld te betalen.

Facebook
U kan ons ook op Facebook nog steeds volgen over onze uitstappen en activiteiten: https://www.facebook.com/WarVisitorsLinkhout

Alvast bedankt aan iedereen en hopelijk tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten
Het WVL-bestuur